MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TỪ TẦNG 2 ĐẾN TẦNG 19

                             2 PHÒNG NGỦ

Quy mô: 2 phòng ngủ

Diện tích: 54,4 – 87m2

                             2 PHÒNG NGỦ +1

Quy mô: 2 phòng ngủ +1

Diện tích: 73.5 – 89.3m2